Eloise Kirby is Bangor University’s Sports Personality of the Year

Eloise Kirby in possession

Massive congratulations to rugby club captain Eloise Kirby for being awarded Bangor University Sports Personality of the Year.

She has put in an astonishing amount of effort to make this year successful, going far above and beyond her duties to ensure the club could not only survive the pandemic, but thrive during it.

Eloise has worked tirelessly to involve and include everyone from freshers to seniors and even the occasional old girl.

A huge thank you from the whole club.

Llongyfarchiadau mawr i Gapten y Clwb, Eloise Kirby am ennill Personoliaeth Chwaraeon y Flwyddyn Prifysgol Bangor.

Mae hi wedi gwneud ymdrech syfrdanol er mwyn gwneud eleni yn llwyddiannus, gan fynd ymhell y tu hwnt i’w dyletswyddau i sicrhau y gallai’r clwb nid yn unig oroesi’r pandemig, ond ffynnu yn ystod y cyfnod hwnnw.

Mae hi wedi gweithio’n ddiflino i gynnwys pawb o lasfyfyrwyr i chwaraewyr hyn a hyd yn oed hen ferch achlysurol.

Diolch enfawr gan y clwb i Gyd.

Copyright Dave Jones © All rights reserved. CoverNews by AF themes.
%d bloggers like this: