Sgorio to broadcast two matches simultaneously as Cymru Premier title race goes to wire

Nomads celebrate a goal against TNS – but who will be celebrating on Saturday afternoon? Picture: NIK MESNEY, NCM MEDIA

With the race for the JD Cymru Premier title going down to the final day of the season on Saturday, Connah’s Quay and The New Saints supporters and neutral fans can watch the drama unfold as Sgorio broadcast two live matches simultaneously.

In a first for S4C, two live matches will be shown at the same time, with Pen-y-bont v Connah’s Quay being televised on S4C from 11.45am (English commentary available), while The New Saints v Bala Town will be broadcast online on S4C Clic and Sgorio’s Facebook and YouTube pages. Both matches will kick off at 12.00 pm.

Reigning champions Nomads currently top the table with 76 points, but second-placed TNS, who have 74 points, boast a vastly superior goal difference, with an advantage of 17 goals.

Pen-y-bont have proven stubborn opponents to the Nomads this season. In their three previous encounters this term, they have both beaten each other at the Deeside Stadium, while sharing a goalless draw at Bryntirion Park.

A win on Saturday would see Connah’s Quay clinch back-to-back championships. However, should they fail to win, and TNS secure three points at home to Bala Town, the title will return to Park Hall.

It is the first time since the 2011/12 season that the title will be decided on the final day of the season.

Dylan Ebenezer said: “This year’s title race has been gripping and especially over the last few weeks, as Connah’s Quay and The New Saints have both stumbled.

“Andy Morrison’s side have the advantage, but they have to go for the win on Saturday. Pen-y-bont have already proven that they aren’t afraid of the champions and the Saints will hope to see their rivals trip up one last time.

“We haven’t seen a title race end like this in almost a decade and it’s fantastic that Sgorio are breaking new ground by showing both matches at the same time. Make sure you join us in front of the television and with your device.”

Sgorio: Pen-y-bont v Connah’s Quay
Saturday, 11.45am (KO 12.00pm)
Live on S4C & S4C Clic

Sgorio: The New Saints v Bala Town
Saturday, 11.55am (KO 12.00pm)
Live on S4C Clic and Sgorio Facebook & YouTube pages

Sgorio yn darlledu dwy gêm yr un pryd wrth i’r ras am y Cymru Premier JD gyrraedd ei ddiweddglo

Gyda’r ras am bencampwriaeth Cymru Premier JD yn cyrraedd diwrnod olaf y tymor ddydd Sadwrn, bydd cefnogwyr Cei Connah, y Seintiau Newydd a’r niwtral yn gallu dilyn y cyfan wrth i Sgorio darlledu’r ddwy gêm yn fyw ar yr un pryd.

Am y tro cyntaf yn hanes S4C, bydd dwy gêm bêl-droed fyw yn cael eu dangos ar yr un amser, gyda Phen-y-bont v Cei Connah yn cael ei dangos yn fyw ar S4C am 11.45yb, a’r Seintiau Newydd v Y Bala gael ei gweddarlledu yn fyw ar S4C Clic a thudalennau Facebook ac YouTube Sgorio. Bydd cic gyntaf y ddwy gêm am hanner dydd.

Y Nomadiaid sydd ar frig y tabl gyda 76 pwynt, tra bod y Seintiau yn ail gyda 74 pwynt, ond yn brolio gwahaniaeth goliau llawer gwell gyda mantais o 17 gôl.

Mae Pen-y-bont wedi bod yn wrthwynebwyr ystyfnig i Gei Connah y tymor hwn. Yn eu tair gêm hyd yma’r tymor hwn, mae’r ddau dîm wedi trechu ei gilydd unwaith yr un yn Stadiwm Glannau Dyfrdwy, a rhannu gêm ddi-sgôr ym Mharc Bryntirion.

Byddai buddugoliaeth i Gei Connah yn ddigon i sicrhau’r bencampwriaeth am yr ail dymor o’r fron. Ond pe byddai Cei Connah ddim yn ennill ddydd Sadwrn, a’r Seintiau yn llwyddo i drechu’r Bala gartref, mi fyddai’r bencampwriaeth yn dychwelyd i Neuadd y Parc.

Dyma fydd y tro gyntaf i bencampwyr Cymru gael eu penderfynu ar ddiwrnod olaf y tymor ers i’r Seintiau ennill Uwch Gynghrair Cymru ar ddiwrnod olaf y tymor 2011/12.

Meddai Dylan Ebenezer: “Mae’r ras am y bencampwriaeth eleni wedi bod yn un hynod afaelgar ac yn enwedig dros yr wythnosau diwethaf, wrth i Gei Connah a’r Seintiau Newydd faglu ambell dro.

“Tîm Andy Morrison sydd gyda’r fantais, ond mae’n rhaid iddyn nhw fynd am y fuddugoliaeth ddydd Sadwrn. Mae Pen-y-bont eisoes wedi profi nad ydyn nhw’n ofn y pencampwyr ac mi fydd y Seintiau yn gobeithio gweld eu gelynion yn baglu unwaith eto.

“’Da ni heb gael diweddglo fel hyn i’r tymor ers bron i ddegawd ac mae’n wych bod tîm Sgorio yn torri tir newydd drwy ddangos y ddwy gêm ar yr un pryd. Ymunwch â ni o flaen eich teledu a gyda’ch dyfais i fwynhau’r cyfan.”

Sgorio: Pen-y-bont v Cei Connah
Dydd Sadwrn, 11.45yb (CG 12.00yh)
Yn Fyw ar S4C & S4C Clic

Sgorio: Y Seintiau Newydd v Y Bala
Dydd Sadwrn, 11.55yb (CG 12.00yh)
Yn Fyw ar S4C Clic a Sgorio (Facebook & YouTube)

Copyright Dave Jones © All rights reserved. CoverNews by AF themes.
%d bloggers like this: