Junior netball: North West Wales League results

Brynrefs Coch Under-13’s just lost out in a low-scoring contest

Cynghrair Pêlrwyd Iau Gogledd Orllewin Cymru
North West Wales Junior Netball League

CANLYNIADAU/RESULTS – IONAWR 29/JANUARY 29, 2022

DAN 11/UNDER-11

Walis Bach 16-3 Sêr yr Urdd Coch

Players of the Match
Players: Bach – Anna Thomas; Coch – Evie Jones
Umpires: Bach Ela Evans; Coch – Lili Davies Jones

Sêr yr Urdd Gwyn 19-4 Llandudno Storm

PoM
Players: Gwyn – Efa Torr; Storm – Leah Murray Williams
Umpires: Gwyn – Lily Dixon; Storm – Aneia Butler

DAN 13/UNDER-13

Walisimos 5-3 Brynrefs Coch

PoM
Players: Walisimos – Esther Williams; Brynrefs – Anest Hickey
Umpires: Walisimos – Cadi Ellis; Brynrefs – Nel Williams

Walis Dre 17-11 Llandudno Thunder

PoM
Players: Dre – Catrin Meredith; Thunder – Olivia Jones
Umpires: Dre – Lois Tomos Young; Thunder – Olivia Jones

Sêr Brynrefs 53-0 Môniars

PoM
Players: Brynrefs – Pola Golaski; Môniars – Alaw Evans
Umpires: Brynrefs – Madi Humphreys; Môniars – Gres Jones

Walis Caernarfon 14-4 Brynrefs Bach

PoM
Players: Walis – Beca Jones; Bach – Hanna Jones
Umpires: Walis Mia Roberts; Bach – Ela Dwyfor Clarke

DAN 15/UNDER-15

Walis Arfon had a good win

Celts Bach 30-3 Rebals ‘Refail

PoM
Players: Celts – Luned Llwyd Roberts; Rebals – Emily Walker
Umpires: Celts – Lucy Harrison Jones; Rebals – Emily Walker

Walis Disglair 36-3 Fflamau Brynrefs

PoM
Players: Disglair – Saran Jones; Fflamau – Mabli Dafydd
Umpires: Disglair – Ffion Jones; Fflamau – Cadi Roberts

Walis Arfon 22-13 Llandudno Tsunami

PoM
Players: Arfon – Luned Owen; Tsunami – Milly Jones
Umpires: Arfon – Luned Owen; Tsunami – Lili Jones

Corwynt Brynrefs 27-2 Llandudno Eclipse

PoM
Players and Umpires: Corwynt – Lois Jones; Eclipse – Eleri Gizzie

DAN 16/UNDER-16

Llandudno Blizzards 16-7 Dreigiau Brynrefs

PoM
Players: Blizzards – Belle Harvey; Dreigiau – Seren Griffiths
Umpires: Blizzards – Belle Harvey; Dreigiau – Emily Williams

Mellt Brynrefs 20-19 Walis Gwyllt

PoM
Players: Mellt – Cira Williams; Gwyllt – Ffion Jones
Umpires: Mellt – Alaw Swyn; Gwyllt – Ffion Jones

Copyright Dave Jones © All rights reserved. CoverNews by AF themes.
%d bloggers like this: