Junior netball – North West Wales League results (Nov 6)

Walis Arfon were convincing winners in the Under-15 division

Cynghrair Pêl-rwyd Iau Gogledd Orllewin Cymru – North West Wales Junior Netball League 2021-22

Canlyniadau/results – November 6, 2021

UNDER-11

Walis Bach 13 Sêr yr Urdd Gwyn 1
Players of the Match
Players: Walis – Bella Williams; Gwyn – Gwenno Ashton
Umpires: Walis – Nansi Williams; Gwyn – Gwenno Ashton

Sêr yr Urdd Gwyrdd 24 Sêr yr Urdd Coch 2
PoM
Players: Gwyrdd – Iris Brown; Coch – Sophie Williams
Umpires: Gwyrdd – Lucie Williams; Coch – Sophie Williams

UNDER-13

Walis Dre 44 Môniars 1
PoM
Umpires: Dre – Erin Cox; Môniars – Elan Griffiths
Players: Dre – Lois Young; Môniars – Elan Griffiths

Llandudno Thunder 21 Walis Caernarfon 9
PoM
Umpires: Thunder – Amalie Jones; Walis – Hana Parry
Players: Thunder – Mia Evans; Walis – Ebony Saunders

Walisimos 14 Llandudno Lightning 0
PoM
Umpires: Walisimos – Cadi Ellis; Lightning – Maya Katoch
Players: Walisimos – Isabella Shears; Lightning – Maya Katoch

Brynrefs Bach 27 Brynrefs Coch 2
PoM
Players: Bach – Non Jones; Coch – Alaw Edwards
Umpires: Bach – Eleja Arklilkeviecuite; Coch – Alaw Edwards

UNDER-15

Walis Arfon 30 Fflamiau Brynrefs 6
PoM
Players: Arfon – Beca Haf; Fflamiau – Medi Carter
Umpires: Arfon – Maia Murray; Fflamiau – Ela Jones

Llewod Llangefni 6 Rebals Brynrefs 5
PoM
Players: Llewod – Cadi Wyn Hughes; Rebals – Emily Walker
Umpires: Llewod – Libby Hughes Williams; Rebals – Emily Walker

Walis Disglair 19 Corwynt Brynrefs 3
PoM
Players: Disglair – Ffion Jones; Corwynt – Alaw Swyn
Umpires: Disglair – Ffion Jones; Corwynt – Alaw Swyn

Celts Bach 42 Llandudno Eclipse 1
PoM
Players: Celts – Luned Llwyd Roberts; Eclipse – Evie Jones
Umpires: Celts – Lucie Harrison Jones; Eclipse – Evie Jones

Celts Juniors Under-16’s won a good contest against Dreigiau Brynrefs

UNDER-16

Mellt Brynrefs 15 Llandudno Blizzards 11
PoM
Players: Mellt – Harmony Haston-Wilson; Blizzards – Ceri Bedford
Umpires: Mellt – Llio Mutembo; Blizzards – Ceri Bedford

Celts Juniors 20 Dreigiau Brynrefs 13
PoM
Players: Celts – Alaw Jones; Brynrefs – Seren Griffiths
Umpires: Celts – Ella Owen; Brynrefs – Seren Griffiths

Copyright Dave Jones © All rights reserved. CoverNews by AF themes.
%d bloggers like this: