S4C to show domestic Welsh football for next four years/S4C yn darlledu pêl-droed domestig Cymru am y pedair mlynedd nesaf

The housewives’ choice: good lookers Dylan Ebenezer (left) and Owain Tudur Jones

S4C will remain the home of Welsh domestic football for the next four years.

The broadcaster has reached an agreement with the Football Association of Wales for exclusive coverage of the domestic men’s, women’s leagues and the Under 21 international matches until 2026.

A total of 35 games per season will be shown on Sgorio, from the JD Cymru Premier, JD Welsh Cup and Nathaniel MG League Cup. In addition, S4C will show a number of games from the Genero Adran Leagues each season. All the action will be captured in a weekly highlights programme.

Having secured rights to show live coverage of the national men’s team’s matches for the next two years, the new agreement will also see S4C show exclusive live coverage of Wales Under 21s home matches for the next four years.

Owain Tudur Jones, Sgorio analyst and former Wales international, said: “This is fantastic news for the game in Wales.

“Football has never been more popular and the JD Cymru Leagues and Genero Adran Leagues play a huge part in developing our talent. The leagues are the pinnacle of the club game in Wales and the standard is constantly improving, season on season.

“We’ve seen Welsh international players like Ben Cabango, Dave Edwards and Jazz Richards join the JD Cymru Premier in recent years and that shows which direction the league is heading. There’s plenty of high-scoring games, spectacular goals, fierce rivalries and the chance to play European football at the end of each season, so it’s a league that has everything you could ever want as a football fan.”

Noel Mooney, FAW Chief Executive, said: “Having already secured exclusive UK free-to-air broadcast rights to show our Men’s National Team matches last month, the FAW is delighted that S4C will continue showing top-flight domestic games and Cymru’s Under-21s matches for the next four seasons.

“There is a real buzz around Welsh football with our qualification for the FIFA World Cup for the first time in 64 years and hopefully we will see the success of the men’s national team filter down to the domestic game in the upcoming campaign and beyond.

“The FAW and S4C enjoy a very important and culturally recognised relationship for Cymru which transcends football itself. This relationship is part of the fabric of life in Cymru and means so much to so many people.

“We look forward to seeing more of S4C’s excellent coverage of the domestic game and Cymru’s Under-21 matches over the next four seasons.”

Sgorio’s social media accounts enjoyed a record year during the 2021/22 season, attracting 12.4 million views to its content, equating to 10 million minutes watched.

In addition, the Sgorio brand launched a new podcast, a new women’s football vodcast and showed a live match from the Welsh men’s second tier for the first time.

S4C has been a broadcaster of the JD Cymru Premier since 2008.

Noel Mooney

Cartref Pêl-droed Cymru: S4C yn darlledu pêl-droed domestig Cymru am y pedair mlynedd nesaf

Bydd S4C yn parhau i fod yn gartref i bêl-droed domestig Cymru am y pedair mlynedd nesaf.

Ar ôl dod i gytundeb gyda Chymdeithas Pêl-droed Cymru, mi fydd gemau domestig dynion, merched, a gemau gartref tîm rhyngwladol Dan 21 i’w gweld yn fyw ac yn ecsgliwsif ar S4C tan 2026.

Mi fydd 35 gêm yn cael ei ddangos gan Sgorio o gystadlaethau’r dynion, gan gynnwys y Cymru Premier JD, Cwpan Cymru JD a Chwpan Nathaniel MG. Yn ogystal, mi fydd sawl gêm o gynghreiriau Genero Adran Leagues yn cael eu dangos pob tymor, gyda rhaglen uchafbwyntiau Sgorio yn dangos y gorau o’r holl gynghreiriau pob wythnos.

Wedi sicrhau hawliau i ddangos gemau tîm cenedlaethol y dynion am y ddwy flynedd nesaf yn ddiweddar, mi fydd y cytundeb newydd yn caniatáu S4C i ddangos gemau cartref tîm Dan 21 Cymru yn fyw ac yn ecsgliwsif am y pedair mlynedd nesaf.

Dywedodd Owain Tudur Jones, dadansoddwr Sgorio a chyn-chwaraewr rhyngwladol Cymru: “Mae hyn yn newyddion gwych i bêl-droed yng Nghymru.

“Mae’r gamp yn fwy poblogaidd nag erioed ac mae Cynghreiriau Cymru Leagues JD ac Adran Leagues Genero yn chwarae rhan allweddol wrth ddatblygu ein chwaraewyr. Dyma yw brig y gêm yma yng Nghymru ac mae’r safon yn codi, tymor ar ôl tymor.

“Rydyn ni ‘di gweld chwaraewyr rhyngwladol fel Ben Cabango, Dave Edwards a Jazz Richards yn chwarae yn y Cymru Premier JD dros y blynyddoedd diwethaf ac mae hynny’n dangos ym mha gyfeiriad mae’r gynghrair yn mynd.

“Mae digon o gemau cyffrous, goliau anhygoel a gelyniaethau mawr, ac mae cyfle i chwarae yn Ewrop ar ddiwedd pob tymor, felly cymaint i unrhyw gefnogwr pêl-droed ei fwynhau.”

Dywedodd Noel Mooney, Prif Weithredwr Cymdeithas Bêl-droed Cymru: “Mae’n amser da i fod yn gefnogwr pêl-droed yng Nghymru. Gobeithio y bydd y ffaith bod Tîm Cenedlaethol y Dynion wedi cyrraedd Cwpan y Byd FIFA am y tro cyntaf ers 64 o flynyddoedd yn cynyddu’r cyffro sydd ynghlwm â’r gêm yn ddomestig hefyd ar gyfer y tymhorau sydd i ddod.

“Mae Cymdeithas Bêl-droed Cymru ac S4C yn rhannu perthynas ddiwylliannol bwysig ac adeiladol sy’n fwy na phêl-droed yn unig. Mae’r berthynas hon yn rhan bwysig o wead cymdeithasol Cymru sy’n bwysig i gymaint o bobl ein gwlad.

“Rydym yn edrych ymlaen at brofi mwy o ddarllediadau safonol S4C o’n gemau domestig a’r gornestau rhyngwladol dan 21 dros y pedair blynedd nesaf.”

Roedd hi’n flwyddyn llwyddiannus i gyfrifon cyfryngau cymdeithasol Sgorio tymor diwethaf, gyda chynnwys fideo yn denu dros 12.4 miliwn o sesiynau gwylio a dros 10 miliwn o funudau gwylio.

Fe dorrwyd tir newydd yn ogystal, drwy lansio podlediad newydd, fodlediad newydd yn trafod pêl-droed merched, ac fe ddangoswyd gêm o’r ail haen ddomestig am y tro cyntaf.

Mae S4C wedi darlledu’r Cymru Premier JD ers 2008.

Copyright Dave Jones © All rights reserved. CoverNews by AF themes.
%d bloggers like this: