Young netball stars from North Wales shine on the national stage in Cardiff

The under-18’s

Netball stars of the future from North Wales starred in a national tournament at the weekend.

Players from the Gwynedd and Anglesey League were among those to stand out at the Inter Counties Welsh Schools Netball Tournament in Cardiff.

Penwythnos da iawn lawr yn Nghaerdydd yn nhwrnament Pêl Rwyd Rhyng-sirol Ysgolion Cymru. 

Perfformiadau gwych gan pob un o’r merched. Llongyfarchiadau iddyn nhw gyd.

Llongyfarchiadau enfawr i Lottie Pleasant am dderbyn Chwaraewraig y Twrnament Dan 18!

It was a very good weekend down in Cardiff in the Inter Counties Schools Netball Tournament.

Excellent performances from all the girls. Congratulations to them all.

Always smiling, always a winner – Lottie Pleasant. Chwaraewraig y twrnament D18

HUGE congratulations to Lottie Pleasant of Llangefni, who received Player of the Tournament from the U18 team.

AWARDS

Under-14
Players’ Player: Ffion Jones (SHO)
Coaches Player: Laura Davey (Brynrefs)

U-16
PP: Cira Williams (YDH)
CP: Alaw Swyn (Brynrefs)

U-18
PP: Lottie Pleasant (YGLL)
CP: Georgia Parkinson (Brynrefs)

Hyfforddwyr/coaches Cerys Jones, Carol Bown-Williams, Nic Jasieniecka, Gwenan Williams a diolch i Elin Jones am helpu yn yr ymarferion D14+16

TIMAU/TEAMS

Under-18s

Charnjit Grewal
Reaghan Smith
Cerys Parry
Cerys Michael
Cerys Davies
Non Thomas
Cassie Ogilvy
Georgia Parkinson
Jessie Jones
Gwen Roberts
Lottie Pleasant

Under-16s

Under-16’s


Ellie Gosset
Cira Williams
Fflur Thomas
Saran Jones
Megan Roberts
Luned Roberts
Ceris Hughes-Thomas
Alaw Swyn
Alys Lees
Ella Jones
Llio Mutembo

Under-14s

Under-14’s


Maria Domagala
Ffion Glyn Jones
Carrie Williams
Medi Williams
Eleri Gizzie
Laura Davey
Emily Walker
Ceri O’Neil
Lacey Williams
Erin Medi Cox

Copyright Dave Jones © All rights reserved. CoverNews by AF themes.
%d bloggers like this: